COMM-IT - Matt Verhaegh
Tel: +31 (0)493-695191
Mobiel: +31 (0)6 21586262
email: info@comm-it.nl


COMM-IT

COMM-IT is een dienstverlener opgericht door Matt Verhaegh. Het bureau richt zich met name op de High Tech, Medical Device, Semiconductor en Automotive industrie. Hierin is gedurende meer dan 25 jaar ervaring opgedaan in vele projecten.

De diensten zijn (zie ook menu 'Diensten'):

  • (Interim) Programma-management and groepsleiding
  • Project management volgens standaard of klantspecifieke project life cycles en projectmethodieken
  • Kwaliteitsmanagement, Quality Assurance, Regulatory Compliance
  • Development Process Improvement
  • Advisering: haalbaarheidsstudies, plan van aanpak, projectdefinities, opstellen van projectspecificaties, project-audits, second opinion en quick scans
COMM-IT staat voor COMMITMENT: gemaakte afspraken worden nagekomen.